(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

V začetku koledarskega leta so učenci 8. razredov v okviru učnega predmeta Domovinska in državljanjska kultura in etika dopolnili svoje znanje o lokalni samoupravi z obiskom novih občinskih prostorov Šmarja pri Jelšah. Občino Šmarje pri Jelšah smo obiskali v dveh večjih skupinah. Prva skupina je imela čast in spoznala župana, g. Matija Čakša. Učencem je sam predstavil svoje delo in naloge občine. Nadalje so bili predstavljeni tudi predstavniki določenih organov ter njihovo področje dela. Učenci so tako spoznali direktorico občinske uprave, go. Patricio Goručan, go. Anjo Černezl iz oddelka za pravne zadeve, g. Damjana Boštjančiča iz oddelka za družbene dejavnosti in koordinatorja za šolsko področje, go. Anito Reich iz oddelka za investicije, go. Bernardko Žvorc iz oddelka za proračun in finance ter g. Petra Planinška iz oddelka za okolje in prostor. Slednji je učencem tudi predstavil potek nastanka šmarskega občinskega grba, saj je pri tem sodeloval.

Druga skupina učencev, ki je občinske prostore Šmarja pri Jelšah obiskala naslednji dan, pa je imela čast videti nove pisarne ter se krožno sprehoditi po posameznih oddelkih. Vodilno vlogo pri predstavitvi občinske uprave je prevezela ga. Sergeja Javornik, ki koordinira stike z javnostjo.

Tako učenci kot mentorici smo bili nad obiskom občine Šmarja pri Jelšah navdušeni in vsekakor smo se strinjali, da nam je skupni čas prehitro minil. Vsem predstavnikom občinske uprave se iskreno zahvaljujemo za tako srčen sprejem.

Dostopnost