(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page
Spoštovani!
Pred počitnicami smo vas obvestili, da bo v tem tednu  prišlo do  organizacijskih sprememb pouka zaradi lažje izvedbe  NPZ-jev.  Tako bo   spremenjen režim avtobusnih dovozov in čas pričetka pouka  v torek, 4. maja, v četrtek, 6. maja, in v ponedeljek, 10. maja, ko bo  veljalo naslednje:
a) s prvim avtobusom se pripeljejo učenci 6. in 9. razredov, z drugim avtobusom  pa učenci 5., 7. in 8. razredov;
b) prvi odvoz domov bo ob 13.05 za 6. in 9. razred, drugi odvoz pa za 5., 7. in 8. razred ob 14.05.
Vozni red je zapisan  spodaj,  minibus pa vozi nespremenjeno.
Vsi ostali učenci vozači se pripeljejo v šolo s  prvim avtobusom in počakajo do pričetka pouka v svojem razredu.
Hvala za razumevanje.
Mitja Šket, ravnatelj

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV

4. 5.,  6. 5. in 10. 5. 2021

BUS 1

 • 7.10 Ponkvica – 7.20 Grobelno – 7.25 Šentvid – 7.35 OŠ Šmarje
 • 8.50 Ponkvica – 9.00 Grobelno – 9.05 Šentvid – 9.15 OŠ Šmarje
 • 8.00 Stranje – Belo – OŠ Šmarje
 • 13.05 Šmarje – Grobelno
 • 14.05 OŠ Šmarje – OŠ Šentvid – Grobelno – Ponkvica

BUS 2

 • 7.05 Sveti Štefan – 7.20 Ločnec – 7.35 OŠ Šmarje
 • 8.45 Sveti Štefan – 9.00 Ločnec – 9.15 OŠ Šmarje
 • 13.05 OŠ Šmarje – Ločnec – Sveti Štefan
 • 14.05 OŠ Šmarje – Ločnec – Sveti Štefan

BUS 3

 • 7.10 Gabernik – Pečica – Lemberg – 7.20 Sladka Gora – Mestinje – 7.35 OŠ Šmarje
 • 8.35 Sladka Gora – Lemberg – Gabernik – 9.00 OŠ Mestinje – 9.15 OŠ Šmarje
 • 13.05 OŠ Šmarje – OŠ Mestinje – Sladka Gora – Gabernik – Podplat
 • 14.05 OŠ Šmarje – Mestinje – Sladka Gora – Gabernik – Podplat

 

BUS 4

 • 7.00 Mestinje – Kristan Vrh – Hajnsko – Vršna vas – 7.25 Zibika – Stranje – 7.35 OŠ Šmarje
 • 8.35 Zibika – 8.45 Tinsko – Vršna vas – Zibika – Hajnsko – 9.15 OŠ Šmarje
 • 13.05 OŠ Šmarje – Kristan Vrh – Hajnsko – Zibika –Tinsko – Vršna vas – Šmarje
 • 14.05 OŠ Šmarje – Stranje – Zibika –Tinsko – Kristan Vrh –  Šmarje
 • TRETJEGA ODVOZA NI.

Za učence, ki imajo do šole nevarno pot ob prometnih cestah, je organiziran prevoz z MINIBUSOM.

RELACIJA ČAS ODHODA ČAS PRIHODA
Šmarje–Gornja vas–Bodrež–Rakovec–Lipovec–Šentvid 7.00 7.30
Šentvid–Halarjev hrib–Močle–Vodenovo–Halarjev  breg–Senovica–OŠ Šmarje

 

7.30

 

7.50

Šmarje–Mestinje–šola Kristan Vrh–Plat–Kačji Dol–Kristan Vrh–Šmarje 7.50 8.15
Šmarje–Stranje–Šmarje 13.05 13.15
Šmarje−Vodenovo−Šmarje 13.20 13.45
Kristan Vrh /šola/–Plat–Kristan Vrh /šola/–Mestinje 14.05 14.15
Šmarje–Šentvid–Grobelno–Rakovec–Grobelno–Šentvid–Zg. Bodrež−Gornja vas−Šmarje 14.30 15.00

 

 

Dostopnost