(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Še kdaj kaj napišete z roko? Kako pisanje z roko vpliva na učenje? Zakaj pisati z roko, če lahko na računalnik? Na ta vprašanja o prednostih pisanja z roko so v tednu od 17. do 21. januarja iskali odgovore učenci na centralni šoli in podružnicah. Kljub izrednim razmeram smo z izvirnimi aktivnostmi obeležili Teden  pisanja z roko, bomo pa z njimi nadaljevali vse do sredine februarja in jih še dodatno kulturno obarvali. Pisanje z roko ima svoje prednosti, ki jim prikimavajo tudi strokovnjaki: več si zapomnimo, ustvarimo več idej, naša pozornost je dolgotrajnejša, tudi možgani delujejo celoviteje.

Na OŠ Šmarje vsako leto tretji teden v januarju namenimo posebno pozornost tej pomembni motorični spretnosti. Letos smo pri dejavnostih sledili osrednji temi  Pišem z roko, ker … Tako so učenci pod mentorstvom učiteljev pisali svoja razmišljanja, zakaj je dobro pisati z roko, opazovali pisave, jih primerjali in ugotavljali, kdo v razredu tako piše, se potrudili s prazničnimi voščili, pisali razredni leksikon in spominsko knjigo, reševali knjižne uganke, krasili začetnice svojih imen, z nalivnim peresom napisali kratko predstavitev o sebi, naredili odtise svojih dlani in se nanje podpisali, pisali z levo in desno roko …

Rokopis vsakega od nas je nekaj posebnega, saj odseva edinstvenost naše osebnosti. Pri pisanju na računalnik smo res učinkovitejši, a v določenih situacijah je prav, da izberemo pisanje z roko, predvsem pri pisanju osebnih sporočil, saj tako pokažemo več naklonjenosti in spoštovanja.

Dejavnosti na centralni šoli:

V 2. B so narisali začetnice svojih imen in napisali nekaj o sebi. Še posebej so se potrudili, saj so začeli pisati z nalivnim peresom.

Tudi v OPB so bili drugošolci zelo ustvarjalni. Naredili so odtise svojih rok in napisali, zakaj radi pišejo z roko. V OPB 4 (2. b) so napisali, zakaj radi pišejo z roko, v kulturnem tednu pa oblikovali izvirne knjižne kazalke in iskali rime.

Učenci tujci so se potrudili in napisali besede v svojem maternem jeziku – albanščini in slovenščini.

V 3. b so napisali: »To je moja pisava. Kakšna pa je tvoja?« in opazovali raznolikost svojih pisav.

V 4. C so ustvarili razredno razstavo iz zapisov, zakaj je pisanje z roko pomembno.

8. c je skupaj z razredničarko zapisal lepe in spodbudne misli. Pri pisanju so se zelo potrudili.

V knjižnici so učenci pisali v leksikon, risali in pisali v spominsko knjigo, pisali z levo in desno roko in dopolnjevali poved Pišem z roko, ker …

V OPB so učenci 4. b oblikovali izviren plakat, na katerega so napisali enega svojih najlepših dogodkov, malce pa so posegli tudi na področje iskanja dobrega pri sošolcih in kaj je tisto, kar jih zmoti pri njih …, predvsem z namenom, da bi izboljšali odnose v razredu.

V 6. A so še posebej poudarili pomen pravilnega podpisovanja števil pri matematiki.

Učenci so si pri pouku pogovarjali o pomenu pisanja z roko in bili v tem tednu še posebej pozorni na lepe zapiske v zvezkih.

Dejavnosti na podružnicah:

V Zibiki so drugošolci narisali obrise dlani in vanje napisali svoja imena. Imeli so tudi učno urico lepopisja – kaligrafije. Učenci 1.-3. r. so narisali rokice in dodali izvirne zapise. V OPB so ustvarjali črtične risbe.

V Šentvidu so k pisanju z roko pozvali tudi starše in prejeli lepe in spodbudne misli (1. r.), pisali po snegu (2. r.), se še posebej trudili pri pisanju v zvezke (3. r.), izdelali izviren plakat Pišem z roko, ker … in v novoletnem času pisali praznične voščilnice (4. r.) in risali inicialke (5. r.).

Na Kristan Vrhu so učenci 1. in 3. r. oblikovali inicialke in obrise dlani z zanimivimi zapisi.

V Mestinju so oblikovali razredni leksikon in vanj prispevali zanimive zapise o sebi.

V 1. in 2. r. na Svetem Štefanu so ustvarili zanimive izdelke, 3. in 4. r. so zapisali misli. Vsi skupaj so v jutranjem varstvu ustvarili napis RADI PIŠEMO Z ROKO, napis PISATI Z ROKO JE FAJN pa v OPB.

Zahvaljujemo se vsem, ki so s svojim prispevkom poudarili pomen pisanja z roko.

Centralna šola:

Podružnice:

 

 

Dostopnost