(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Ministrstvo se zavzema za enakomeren razvoj tako urbanih centrov kot podeželskih predelov. Pomemben doprinos za dosego tega cilja so tudi podružnične šole.

Glavni namen obiska ministra je bil pogovor o solidarnosti. Šole po celotni Sloveniji so pomagale z urgentno pomočjo v letošnjih poplavah v avgustu. Naloga šol danes je, da otroke spodbujajo v izbiro življenjske poti v raznovrstnih poklicih, ki jih potrebuje družba. Otroke po vseh šolah usmerjamo v vrsto deficitarnih poklicev, ki jih potrebujemo tako v mestu kot na podeželju.

Beseda na podružničnih šolah Sladka Gora in Mestinje je stekla o šolski prehrani, kjer bodo vzgojno-izobraževalni zavodi potrebovali dodatno pomoč pri ponudbi brezplačnih kosil za vse otroke. Največji izziv bo najverjetneje širitev šolskih kuhinj, ki bodo po novem ponujale povečano število šolskih kosil. Občine pri širitvah računajo na pomoč države, zato je pomemben tudi neposreden stik s terenom, da do odločevalcev pridejo strokovna mnenja in ažurne informacije, ki so specifične lokalnemu okolju.

Minister je pozdravil še osnovnošolce in zaposlene Osnovne šole Šmarje pri Jelšah, ki je bila poškodovana v nedavnih neurjih, a bodo škodo v naslednjih dneh s pomočjo lokalne skupnosti do konca sanirali. Tudi ta šola se lahko pohvali z več podružnicami, ki so, po navedbah uporabnikov, poglavitne za ohranjanje mladih družin v manjših vaseh.

Ravnatelj Mitja Šket je svoje vtise po obisku strnil v naslednjo misel:

“Šole v kraju so vogelni kamen v socialnem, kulturnem, športnem in medgeneracijskem utripu lokalne skupnosti. Ministrov obisk je dokazal, da nismo pozabljeni – da obstajamo!”

Dostopnost