(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Organizacija šolskega dela v prihodnjem tednu

Spoštovani starši!   Pa začnimo zjutraj in nadaljujmo do odhoda domov: – prevozi: zjutraj bo organiziran drugi privoz avtobusov v šolo po ustaljenih urah, prav tako bo vozil minibus; – jutranje varstvo bo potekalo po ustaljenem urniku. Na centralni...

OBVESTILO O IZVAJANJU POUKA V PRIHODNJEM TEDNU

Zaradi preprečevanja prenosa okužb s SARS-CoV-2 in poslabšanja epidemiološke situacije v RS se začasno,  v času od 19. 10. 2020 do 23. 10. 2020, uvaja sledeči način izvajanja vzgojno – izobraževalnega procesa: učenci od 1. do vključno 5. razreda OŠ se izobražujejo v...

Priporočila o ravnanju v povezavi z boleznijo covid-19

Če zboli učenec z vročino in drugimi znaki akutne okužbe dihal, v skladu s šolskimi pravili šola obvesti starše. Učenec počaka starše v izolaciji. Učenec in zaposleni, ki je v stiku z njim, naj upoštevata vse preventivne ukrepe (maska, fizična distanca, higiena rok,...

PRVI RODITELJSKI SESTANKI

Za nami sta dva tedna pouka po modelu B-OŠ, ki poteka po urniku, ki v največji meri poskuša zagotavljati izvajanje pouka in ostalih  šolskih dejavnosti tako, da se učenci čim manj mešajo in družijo. Mesec september pa je tudi čas za GOVORILNE URE  in PRVE RODITELJSKE...
Dostopnost