(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Zaključil se je projekt NACIONALNI MESEC SKUPNEGA BRANJA 2019, ki pa se nadaljuje v okviru nacionalne komunikacijske akcije Beremo skupaj, ki bo trajala vse do konca leta.

Na naši šoli in podružnicah smo v mesecu oktobru branju namenili še več časa in pomena kot po navadi. Nekatere dejavnosti so se že zaključile, nekatere pa se bodo nadaljevale do konca šolskega leta.

Že kar na začetku šolskega leta smo obeležili dan zlate knjige ali pričetek bralne značke. Prvošolčke smo povabili v knjižnico, kjer so bili del pravljične urice. V dar so dobili posebno slikanico Škrat Kuzma dobi nagrado, pisateljice Svetlane Makarovič in ilustratorja Tomaža Lavriča.

Septembra smo z razstavo večjezičnih knjig v knjižnici obeležili mednarodni dan jezikov. V podaljšanem bivanju na Svetem Štefanu in pri pouku tujega jezika angleščina v 3. razredih so otroci spoznavali večjezične slovarje ter razmišljali o pomenu tujih jezikov. Izdelali so svoj jezikovni portret. Prav tako smo v sklopu tujega jezika v 1. in 2. razred povabili starejše učence, ki so mlajšim prebrali pravljice v tujem jeziku. »Ta mali« so z navdušenjem poslušali »ta velike« in zelo dobro sodelovali. Na podružnicah so starejši učenci brali mlajšim tudi v podaljšanem bivanju.

    

   

Vsak mesec učencem v knjižnici pripravimo zanimive knjižne uganke, ki se navezujejo na posebne dneve v določenem mesecu. Učenci preberejo svoji starosti primerno knjigo ter rešijo knjižno uganko. Vsak mesec iz vsake starostne skupine izžrebamo po enega nagrajenca, ki dobi simbolično nagrado.

K branju za bralno značko smo povabili tudi starše naših učencev. Do konca aprila bodo prebrali štiri knjige, s tem pa bodo bralni zgled svojim otrokom.

Pravljica Pozor! Cvetača prihaja! je zaokrožila po podružnicah ter učence in učitelje spodbudila k razmišljanju o zdravi prehrani, predvsem o pomenu zelenjave za naše življenje. Učenci na Sladki Gori so pogledali v šolski hladilnik in naredili plakat o hrani, ki so jo našli v njem, in dodali tisto, ki bi po njihovem še morala biti tam. Tudi na Svetem Štefanu so se poigrali z zelenjavo. Učenci so narisali »zelenjavčke« ter naredili razstavo v šolski jedilnici. Spekli so zelenjavo pico in »ribali« zelje ter ga dali kisati. Projekt še ni zaključen, saj bo po počitnicah cvetača potovala še po drugih podružnicah.

   

Kot vsako leto so naši sedmošolci tudi letos vključeni v projekt Rastem s knjigo. Obiskali so splošno knjižnico v Šmarju, kjer so v dar prejeli knjigo Elvis Škorc, genialni štor, pisateljice Janje Vidmar. Učenci bodo knjigo pridno prebrali in se pripravili na srečanje z avtorico.

Učenci so v knjižnici, v podaljšanem bivanju in pri ostalih interesnih dejavnostih tudi po podružnicah pridno izdelovali knjižne kazalke. Uporabljali so različne materiale in nastale so zelo živahne in barvite kazalke.

 

Mesec oktober nas je združil v branju. Učiteljice so spodbujale učence k branju tudi tako, da so prvih pet ali deset minut pouka namenile tihemu branju poljubne knjige, zgodbe. V nekaterih razredih pa so brali v nadaljevanjih. Na podružnici Mestinje so v jutranjem krogu pridno brali Sovico Oko. V Zibiki pa so otroci brali otrokom.

 

V knjižnici smo v tem mesecu pripravili dve razstavi: Pravljični svetovi Svetlane Makarovič in Jelke Reichman ter razstava ob dnevu reformacije. Na podružnici Sladka Gora so ustvarjali za likovni natečaj tako, da so brali zgodbe ter gledali slikanice omenjenih avtoric. Na podlagi tega so v šolski knjižnici izbrali knjige in jih razstavili v avli šole, kjer so ravno tako uredili tudi zbirko iz slikanic. Učenci so si ogledali sliko in si na dan motiv Jelke Reichman izmislili svojo zgodbo, katero je učiteljica zapisala namesto prvošolcev.

  

 

Sedmošolci so raziskovali življenje Lemberžanov. smo imeli dolgo branje pri urah slovenščine, kjer smo prebirali zgodbo po zgodbo. O vsaki smo se pogovorili, poiskali manj znane besede, jih nadomestili s sodobnimi ustreznicami. Nato pa iskali v vsaki zgodbi značajske poteze Lemberžanov, nesmisle, ki so jih počeli, šaljivost, na podlagi katere so Lemberžani izpadli neumni. Nato pa so poustvarjali, in sicer so pisali podobne zgodbe o Lemberžanih s šaljivimi elementi, zgodbe so tudi ilustrirali. Bil je zanimivo, zabavno, učenci so se zelo dobro odzivali.

Dejavnosti v okviru NMSB in tedna otroka smo združili tudi s praznovanjem MEDNARODNEGA MESECA ŠOLSKIH KNJIŽNIC, ko smo se še posebej spomnili na pomen šolske knjižnice pri pridobivanju in povezovanju znanja, razvijanju domišljije, treningu socialnih veščin učencev ter vzpostavitvi pozitivnega odnosa do knjižnice in branja.

»Branje knjig je zelo pomembno za človeka, saj s tem razširi svoj besedni zaklad, poveča koncentracijo, spodbuja domišljijo ter razmišljanje o prebranem. Ponuja intimen čas zase, v katerem se lahko poglobimo v lastne misli.«

»Obstaja rek, ki pravi, da se pot proti znanju začne z obračanjem strani. Zato ne čakajte, čim prej obrnite prvo stran …«

Dostopnost