(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

V preteklem tednu smo tudi na POŠ Šentvid namenili veliko pozornost pisanju z roko.

Prvošolci smo se  pogovarjali, kako so pisali včasih, ko še ni bilo pametnih telefonov, računalnikov in tablic. K sodelovanju smo povabili tudi starše in jih prosili, da so nam napisali kakšno misel ali svoj spomin. Njihovih sporočil smo bili zelo veseli.  Čeprav se šele učimo pisati črke, smo napisali nekaj  svojih misli. Te smo poslali sorodnikom. Upamo, da jih bodo veseli. Naredili smo tudi plakat, kjer smo primerjali naše pisave med seboj.

Drugošolci smo se lotili pisanja pravljic. Nastalo je že nekaj zanimivih knjig, katerih avtorji in ilustratorji so postali učenci. Nekaj pravljic je še v nastajanju.

Četrtošolci smo iskali odgovore na vprašanje – Kdo v razredu tako piše? Napisali smo misli, nato pa smo ugotavljali čigava je pisava. Šele, ko smo pisave prepoznali, smo se pod zapisi podpisali. Z roko smo pisali tudi plakate. Naše izdelke smo razstavili v prostorih šole.

Dostopnost