(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Z 18. majem 2020 se učenci 1. triade ponovno vrnejo v šolske klopi, kar je posledica odločitve NIJZ in MIZŠ, da  steče odprtje šol postopno zaradi previdnosti in preprečevanja nadaljnjega širjenja okužb s koronavirusov. Odprtje bo omogočilo nadaljevanje izobraževanja in staršem zagotovilo več časa za delo. Po besedah NIJZ ima odprtje jasne koristi za razvoj, izobraževanje in duševno zdravje otrok. A vsi se zavedamo, da tudi tveganja.

Osnovne šole pripravljamo  protokol in načrtujemo aktivnosti za ponovno aktiviranje vzgojno-izobraževalnega procesa  (po prehodu iz izobraževanja na daljavo v izobraževanje na šoli)  skladno s higienskimi priporočili NIJZ s ciljem, da  se bodo vaši otroci oziroma naši učenci vrnili v čim bolj varno učno okolje. Zato vas bomo v naslednjih dneh  obvestili o sprejetih ukrepih in postopkih, ki jih bo potrebno še opraviti pred 18. majem in izvajati v času pouka.

Zaradi lažje organizacije dela bomo potrebovali podatke o številu učencev, ki se bodo vključili v pouk, podaljšano bivanje ter jutranje varstvo.  Starši boste  preko e-pošte od razrednikov  prejeli  pisna obvestila s priporočili in navodili s strani NIJZ glede zdravstvenih omejitev za učence za vstop v šolo ob ponovnem odprtju ter izjave, ki jih bo potrebno izpolniti in najkasneje do torka, 12. maja, do 18. ure vrniti.

Po besedah NIJZ se je potrebno zavedati, da tudi izvajanje vseh ukrepov še ne pomeni, da se ne pojavijo primeri COVID-19 in druge okužbe. Zagotovo so pa možnosti prenašanja okužb bistveno manjše, če se  bodo  dosledno izvajali predpisani varnostni ukrepi glede prihajanja v šolo, vstopanja v šolski objekt in razred, ohranjanje predpisane medosebne razdalje, uporaba predpisane zaščitne opreme, nezdruževanje otrok v skupinah, predvsem pa dosledno upoštevanje higienskih ukrepov glede rednega umivanja rok in pravilne higiene kašlja.

Da pojav koronavirusa pomeni dodatno tveganje za zdravje, ni potrebno ponavljati, a dani situaciji se je potrebno prilagoditi tudi s spremembo obnašanja in delovanja v šoli. Najpomembnejše pa je, da bolni  ne pridejo v šolo!

Prosimo, če  spremljate svojo e-pošto in razrednikom pravočasno vrnete  vse potrebne izjave, ki jih kot šola za organizacijo dela potrebujemo. Hvala vnaprej.

Vsem ostalim pa uspešno delo od doma še naprej.

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah

Dostopnost