(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Spoštovani starši!

Obveščamo vas, da bo od jutri, 1. junija 2020, pouk za vse učence potekal po ustaljenem urniku po razredih oz. po posameznih oddelkih kot pred epidemijo  v dodeljenih matičnih učilnicah, kjer bodo učenci ves čas pouka (ne bodo prehajali med učilnicami). Malica se izvaja kot doslej v učilnicah, na kosilo pa gredo v jedilnico.

Vozni red šolskega prevoza je ponovno ustaljen kot pred izbruhom epidemije, z izjemo tretjega odvoza, ki ga ne bo, ker gredo vsi vozači domov najkasneje z drugim odvozom. Vse ostale informacije prejmete od razrednikov oziroma lahko pokličete v tajništvo šole.

Še vedno pa  veljajo priporočeni higienski ukrepi glede nošenja mask za vse, starejše od 12 let, higiena rok, kašlja in kihanja. V primeru simptomov okužbe dihal naj otrok ostane doma oz. se za dodatne informacije obrnete na svojega osebnega zdravnika.

Na poti v šolo pa naj učenci upoštevajo priporočeno  medosebno varnostno razdaljo 1,5 do 2 metra.  Veselimo se ponovnega srečanja s četrto- in petošolci.

Pazite nase.

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah

Dostopnost