(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Podaljšane jesenske počitnice se ta vikend zaključijo in v ponedeljek, 9. novembra 2020, bo ponovno  stekel pouk na daljavo, a tokrat po modelu D-OŠ, to pomeni do nadaljnjega za vse učence osnovne šole od 1. do 9. razreda po sklepu ministrice za izobraževanje, znanost  in šport zaradi še vedno zelo resne epidemiološke situacije in izvajanja ukrepov za preprečitev širjenja virusa COVID-19.

Šola bo izvajala obvezni in razširjeni program, morebitni dnevi dejavnosti bodo potekali na daljavo,  ne bomo pa   izvajali  ekskurzij, plavalnih tečajev in kolesarskega izpita.

Pouk na daljavo bo potekal preko (že) utečenih kanalov komuniciranja (e-pošta, e-učilnice, videokonference preko Zooma, mobilniki za morebitne individualne pogovore), o čemer boste  starši dodatno obveščeni s strani razrednikov po e-pošti.

V času pouka na daljavo bomo vsi strokovni delavci po priporočilih MIZŠ poskrbeli, da učenci ne bodo preobremenjeni, dejavnosti bodo prilagojene okoliščinam,  otroke pa moramo tako mi, kot tudi vi, spoštovani starši,  spodbujati  h gibalnim aktivnostim, saj je učenje na daljavo močno povezano z delom v digitalnem, spletnem okolju, torej sedenju pred zasloni.

Pri tem učencem omogočamo tudi ustrezno pomoč in podporo s strani šolske svetovalne službe, posebno pozornost bomo namenili učencem z učnimi težavami, učencem s posebnimi potrebami, priseljencem in drugim ranljivim skupinam.

Vse dodatne informacije v zvezi z zagotavljanjem toplega obroka za socialno ogrožene otroke in  možnostjo prevzema te šolske prehrane v času izvajanja pouka na daljavo na šoli pa  bomo objavili tekom dneva na šolski in občinski spletni strani ter v lokalnih medijih.

Mitja Šket, ravnatelj

 

 

Dostopnost