(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Priporočila za starše smo na Točki osveščanja o varni rabi interneta Safe.si pripravili v sodelovanju z ARNES, Zvezo aktivov svetov staršev Slovenije (ZASSS) in Logout. V priporočilih smo se dotaknili štirih pomembnih področij: videokonferenc, aplikacij in družabnih omrežij, varovanja zasebnosti, prekomerne rabe. Izpostavili smo tveganja, na katera moramo biti še posebej pozorni, kadar se otroci udeležujejo pouka na daljavo.  (Vir: www.safe.si)

Dostopnost