(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Letošnji teden pisanja z roko smo obeležili na daljavo. Učitelji centralne šole in podružnic so učence in njihove družinske člane spodbudili k različnim aktivnostim, s katerimi smo spomnili, da pisanje z roko vpliva na razvoj možganov, da si med pisanjem več zapomnimo kot med tipkanjem in da je to pomembna motorična spretnost, ki jo velja uriti, ko je to le mogoče. Poučevanje na daljavo nas je še bolj odmaknilo od pisanja in nas posedlo pred računalnike, tablice in telefone. Zato je bil ta teden še posebej namenjen spodbudam, da večkrat izberemo pisanje z roko, predvsem pri pisanju osebnih sporočil.

Letošnja osrednja tema je bila Pišem pismo prijatelju. Besedo prijatelj razumemo v širšem pomenu. Prijatelj je lahko mama, oče, babica, dedek, sestra, brat, sošolec, učitelj, sosed … V tem času, ko so stiki omejeni, lahko koga razveselimo tudi z ročno napisanim pismom. Učenci tretje triade so prijateljem napisali pisma, v katerih so izpostavili svoja občutja, ki se jim porajajo v času šolanja na daljavo …, so se pa v pisanju kratkih pisemc preizkusili tudi mlajši.

Drugošolci so pisali lepe misli. Pa ne samo oni! K pisanju so povabili svoje družinske člane: babice, dedke, mamice, očke, bratce in sestrice … Gotovo so opazili, kako različne so njihove pisave, pravzaprav edinstvene.

Naši najmlajši, prvošolci, so obrisali svoje dlani in vanje napisali imena. Nastali so raznoliki, barviti, skratka čudoviti izdelki! K sodelovanju jih je gotovo nagovorilo tudi izvirno, z roko napisano vabilo učiteljice.

Nekateri so se odločili za »drugačno« pisanje in risanje. Za podlago niso izbrali papir, temveč kar sneg, ali pa namesto s svinčnikom oz. nalivnikom »pisali« z naravnimi materiali …

Pisanje z roko je fina motorična spretnost, ki pa jo lahko nadgradimo tako, da preizkusimo še svoje gibalne spretnosti. Nekateri so »pisali« s svojimi telesi. Znate prebrati Manjin in Kajin zapis?

Šestošolci so že decembra na kulturnem dnevu z roko napisali praznična voščila. Gotovo pa so se učenci 6. d razveselili voščilnic z ročno napisanimi voščili svoje razredničarke. V tednu pisanja z roko pa jih je prav razredničarka spodbudila, da so napisali svoja razmišljanja, misli na določeno besedo, npr. veselje, ljubezen.

Misli napisane z roko 6.d

Inicialke je po SSKJ grafično poudarjena ali slikarsko okrašena (velika) začetna črka v tekstu. Pred izumom tiska so knjige (rokopise) pisali in prepisovali večinoma s peresi (kaligrafsko). Obogatili so jih z ilustracijami oz. iluminacijami. Slikovno okrasje je vsebovalo živalske, rastlinske in portretne upodobitve. V nekaterih primerih so okrasili le začetnico, včasih pa so iluminirali cele strani rokopisov. Inicialke so bile okrašene z viticami, sem ter tja z živalskimi motivi in portreti.

Tudi petošolci podružnice Šentvid in učenci 5. b so se preizkusili v tej veščini in na sodoben način okrasili začetnice svojih imen. Lotili so se tudi okraševanja besed – izbirali so med »kandidatkami« za besedo leta ali pa so si zamislili kar svojo.

Prvo- in drugošolci s Svetega Štefana so po navodilu učiteljice izdelali videz starega papirja. Ja, uporabili so ogenj, a so pri tem ravnali zelo previdno in pod budnim očesom svojih staršev. Lepo jim je uspelo! Prvošolci so narisali obrise svojih rok in vanje napisali svoja imena, drugošolci pa napisali misli, pisma ali besedo leta. Nekaterim so se pri pisanju pridružili starši.

 

Prvošolci s Kristan Vrha so obrise svojih dlani zanimivo okrasili, tretješolci s Kristan Vrha pa so na daljavo ustvarili prav posebno spominsko knjigo, okrasili zapise svojih imen in risali stripe.

Četrtošolci iz Šentvida so pisali pisma in besede leta, drugošolci pa so tvorili zgodbice s pomočjo svojih staršev ali drugih družinskih članov. Vsak je napisal eno poved in tako je nastalo zanimivo besedilo z različnimi pisavami.

Prvo- in drugošolci iz Zibike so prav tako ustvarili barvite obrise rok.

Učiteljica Vanja Užmah, ki se ukvarja s kaligrafijo, je v kratkem videu predstavila umetnost lepega pisanja. Tudi nekateri učenci so pravi mojstri lepopisja!

 

Knjižničarki sva se razveselili odziva na vabilo k reševanju spletnih knjižnih ugank. Tematsko so bile povezane s pisanjem, pisavami, učenjem pisanja. Prav tako so se nekateri učenci odzvali na dnevne naloge v padlet-u, ki so jih nagovarjale k dejavnostim, kot so zapis misli za spominsko knjigo, pisanje po različnih materialih (polenta, pšenični zdrob …), pisanje z levo in desno roko, pisanje skrivnih sporočil in besed leta.

Pisanje z roko nam daje priložnost, da smo bolj izvirni in osebni, pisava vsakega posameznika je edinstvena, nihče na svetu nima take. Hvala vsem za vaš prispevek! Tako ste pomagali širiti sporočilo, da na pisanje z roko kljub prednostim, ki jih nudi novejša tehnologija, ne smemo pozabiti.

Več utrinkov pa si oglejte v spodnji fotogaleriji.

 

 

Dostopnost