(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

VOZNI RED ŠOLSKIH AVTOBUSOV    OD 22. 2. 2021 DO 5. 3. 2021

BUS 1

 • 6.50 Ponkvica – 7.00 Grobelno – 7.05 Šentvid – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.25 OŠ Šmarje – 7.35 Ponkvica – 7.45 Grobelno – 7.50 Šentvid – 7.55 OŠ Šmarje
 • 8.00 Stranje – Belo – OŠ Šmarje
 • 13.15 Šmarje – Grobelno
 • 14.15 OŠ Šmarje – OŠ Šentvid – Grobelno – Ponkvica

BUS 2

 • 6.45 Sveti Štefan – 7.00 Ločnec – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.45 Sveti Štefan – 7.55 Ločnec – 8.05 OŠ Šmarje
 • 13.15 OŠ Šmarje – Ločnec – Sveti Štefan
 • 14.15 OŠ Šmarje – Ločnec – Sveti Štefan

BUS 3

 • 6.50 Gabernik – Pečica – Lemberg – 7.00 Sladka Gora – Mestinje – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.20 OŠ Šmarje – 7.30 Sladka Gora – Lemberg – Gabernik – 7.55 OŠ Mestinje – 8.05 OŠ Šmarje
 • 13.15 OŠ Šmarje – OŠ Mestinje – Sladka Gora – Gabernik – Podplat
 • 14.15 OŠ Šmarje – Mestinje – Sladka Gora – Gabernik – Podplat

BUS 4

 • 6.40 Mestinje – Kristan Vrh – Hajnsko – Vršna vas – 7.05 Zibika – Stranje – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.15 OŠ Šmarje – 7.25 Zibika – 7.35 Tinsko – Vršna vas – Zibika – Hajnsko – 8.05 OŠ Šmarje
 • 13.15 OŠ Šmarje – Kristan Vrh – Hajnsko – Zibika –Tinsko – Vršna vas – Šmarje
 • 14.15 OŠ Šmarje – Stranje – Zibika –Tinsko – Kristan Vrh –  Šmarje

TRETJEGA ODVOZA NI.

Za učence, ki imajo do šole nevarno pot ob prometnih cestah, je organiziran prevoz z MINIBUSOM.

RELACIJA ČAS ODHODA ČAS PRIHODA
Šmarje–Gornja vas–Bodrež–Rakovec–Lipovec–Šentvid 7.00 7.30
Šentvid–Halarjev breg–Močle–Vodenovo–Halarjev  breg–Senovica–OŠ Šmarje

 

7.30

 

7.50

Šmarje–Mestinje–šola Kristan Vrh–Plat–Kačji Dol–Kristan Vrh–Šmarje 7.50 8.15
Šmarje–Stranje–Šmarje 13.05 13.15
Šmarje−Vodenovo−Šmarje 13.20 13.45
Kristan Vrh /šola/–Plat–Kristan Vrh /šola/–Mestinje 14.05 14.15
Šmarje–Šentvid–Grobelno–Rakovec–Grobelno–Šentvid–Zg. Bodrež−Gornja vas−Šmarje 14.30 15.00

Dostopnost