(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Spoštovani starši/skrbniki!

Počitnice se poslavljajo in vsi skupaj smo v prijetnem pričakovanju prvega šolskega dne, ko bodo učenci v sredo, 1. septembra, zopet prestopili šolski prag in se odpravili na novo pot raziskovanja.  V  upanju, da bo pouk potekal to šolsko leto vendarle v prostorih šole kljub nevarnosti, da se je mogoče še vedno  okužiti s covid-19, pa je potrebno predstaviti smernice varnega ravnanja vseh nas, ki smo s šolo povezani, da do zaprtja šol le ne bi prišlo oziroma čim kasneje.  Vsi jih že dobro poznamo, saj smo jih upoštevali že ob koncu prejšnjega šolskega leta. Nekaj sprememb pa je le:

 • pouk se bo v šolskem letu 2021/22 začel po MODELU B, ki predvideva izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela v šolskih prostorih. Pri tem so še vedno v veljavi varnostni ukrepi, kot so umivanje (po potrebi razkuževanje) rok, redno razkuževanje miz, kljuk in prezračevanje prostorov, zadostna varnostna razdalja med učenci, nošenje zaščitnih mask,  pripravljeni  po priporočilih NIJZ, s ciljem, da se vzpostavi čim bolj varno učno okolje, v katerem bi kar se da zmanjšali možnost okužbe s COVID-19:
 • https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/sola_osnovne_sole_model_c_hig_ukrepi_objava_15012021.pdf
 • Obvezno je nošenje zaščitnih mask pri gibanju in zadrževanju v vseh zaprtih javnih krajih in prostorih za učence 6., 7., 8. in 9. razredov z odlokom (Uradni list RS, št. 129/21 in 132/21). Izjeme so učenci do vključno 5. razreda, izključno ko so v matičnih oddelkih. Maske niso obvezne tudi pri pouku športne vzgoje. Izjema pa je lahko tudi zdravniško potrdilo, iz katerega izhaja, da otrok iz zdravstvenih razlogov ne sme nositi maske.
 • Pouk se bo izvajal v dodeljenih matičnih učilnicah za posamezen oddelek oz. učno skupino, prehajanja med učilnicami bo čim manj. Izvajal se bo obvezni in razširjen program po URNIKU UČENCA ob izvajanju higienskih ukrepov.
 • Ob upoštevanju varnostnih ukrepov se bo izvajal pouk tudi v manjših heterogenih učnih skupinah pri SLJ, MAT, TJA (8. in 9. razredi), dopolnilni in dodatni pouk ter vsi izbirni predmeti po urniku. Prav tako  bo potekalo  jutranje  in popoldansko varstvo otrok od 1. do 5. razreda ter vse interesne dejavnosti po urniku učenca. Pri pouku športa ne bo mešanja učencev iz različnih oddelkov.
 • PROTOKOLI GIBANJA po šoli (na stranišče, v jedilnico, pri malici, po hodnikih, v knjižnici …) so bili dorečeni že prejšnje šolsko leto, tako da jih bodo učenci ponovili skupaj z razredniki in ostalimi učitelji.
 • Starši/skrbniki in druge osebe, starejše od 15 let, lahko vstopate v šolo le, če izpolnjujete pogoj PCT (prebolevnost, cepljenost, testiranje). IZJEMA ste starši in druge osebe, ki pripeljete  otroka v 1., 2. ali 3. razred in ga odpeljete (okrožnica Sprememba odloka 23. 8. 2021).   Pri tem je obvezen vstop v šolske prostore z zaščitno masko,  razkuževanje rok in ustrezna varnostna razdalja. Priporočamo pa, da se od otrok od 2. razreda naprej poslovite že pri vhodih v garderobe,  ko pridete ponje v OPB, pa pokličete na telefonsko številko, zapisano na vratih vhoda, da jih učiteljica pošlje iz razreda. Prvošolčki pa bodo zagotovo potrebovali dober mesec uvajalnega obdobja.  Če pridete na pogovorne ure, roditeljske sestanke …,  velja za vse  pogoj PCT.
 • DNEVI DEJAVNOSTI, PLAVALNI TEČAJ, ŠOLA V NARAVI se ob upoštevanju priporočil NIJZ lahko izvajajo, če bo le mogoče na varnem odprtem prostoru in po posameznih razredih, o čemer se bomo sproti dogovarjali in se prilagajali priporočilom NIJZ in MIZŠ.
 • ŠOLSKI PREVOZI za model B šolskega pouka predvidevajo, da velja polna zasedenost sedišč, brez stojišč. Obvezna je tudi  uporaba maske za potnike. Svetujejo, da učenci potniki ves čas trajanja prevoza uporabljajo masko, ki prekrije nos in usta. Omejitev vstopa v  šolski avtobus  po priporočilih NIJZ  pa veljajo za osebe z znaki akutne okužbe dihal (povišana telesna temperatura, kašelj, kihanje, izcedek iz nosu, bolečine v žrelu …).
 • Več na povezavi: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/os_organizirani_prevozi_final.pdf . Vozni red šolskih avtobusov bo objavljen jutri, 31. 8. 2021, na šolski spletni strani.
 • SAMOTESTIRANJE: učenci 7., 8. in 9. razreda imajo možnost brezplačnega samotestiranja, ki naj bi ga izvedli enkrat tedensko na domu. Pet hitrih antigenskih testov na mesec pa je mogoče pridobiti v lekarni od danes, 30. 8. 2021, po predložitvi otrokove kartice zdravstvenega zavarovanja.  Samotestiranja ne izvajajo učenci, ki so bili cepljeni ali pa preboleli nalezljivo bolezen covid-19 in še ni minilo več kot šest mesecev od prebolelosti.  Pogoj za samotestiranje doma je, da je otrok zdrav. Če je rezultat samotestiranja pozitiven, o tem starši/skrbniki obvestite otrokovega osebnega zdravnika. Ta ga bo napotil na testiranje s testom PCR. Učenec do prejema rezultata tega testa ostane doma v samoizolaciji in upošteva navodila NIJZ.  V primeru pozitivnega rezultata PCR starši/skrbniki o tem obvestite ravnatelja šole, ki opredeli tesne in visoko rizične tesne stike učenca in sproži vse ukrepe, ki so potrebni za zajezitev širjenja okužbe s virusom SARS-CoV-2.  V primeru negativnega rezultata testa PCR se učenec lahko udeleži pouka in vseh dejavnosti v okviru vzgojno-izobraževalnega procesa.

Pomembno je tudi pravilno ravnanje z odpadki pri izvajanju samotestiranja: potrebno jih je odložiti v plastično vrečo za smeti in jo tesno zavezati, ko bo polna. To vrečo je potrebno namestiti v drugo vrečo in jo tesno zavezati ter označiti, da gre za odpadke v zvezi s samotestiranjem. Takšno vrečo je potrebno vsaj 72 ur ločeno hraniti od drugih odpadkov in paziti, da ni dostopna otrokom. Potem jo lahko odložite v zabojnik za mešane komunalne odpadke (druge odpadke).

Zaradi spremenjenega prometnega režima v okolici šole še enkrat naprošamo vse na previdnost, saj bodo otroci povsod okoli nas. Če je le mogoče, naj učenci iz Šmarja in okolice prihajajo v šolo peš 5 do 10 minut pred pričetkom pouka, učenci vozači pa z jutranjim avtobusom.    Ob vsem  zapisanem naj ne bo odveč še prošnja, da v šolo prihajajo  samo zdravi učenci.  Zdravje vseh nas je na prvem mestu in zagotovilo za šolanje v prostorih šole.

V upanju na uspešen začetek šolskega leta Vam želimo veliko optimizma in strpnosti.

Mitja Šket s sodelavci

 

 

Dostopnost