(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page
 • ŠOLSKI AVTOBUSI

BUS 1

 • 6.50 Ponkvica – 7.00 Grobelno – 7.05 Šentvid – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.25 OŠ Šmarje – 7.35 Ponkvica – 7.45 Grobelno – 7.50 Šentvid – 7.55 OŠ Šmarje
 • 8.00 Stranje – Belo – OŠ Šmarje
 • 13.05 Šmarje – Grobelno
 • 14.05 OŠ Šmarje – OŠ Šentvid – Grobelno – Ponkvica

BUS 2

 • 6.45 Sveti Štefan – 7.00 Ločnec – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.45 Sveti Štefan – 7.55 Ločnec – 8.05 OŠ Šmarje
 • 13.05 OŠ Šmarje – Ločnec – Sveti Štefan
 • 14.05 OŠ Šmarje – Ločnec – Sveti Štefan

BUS 3

 • 6.50 Gabernik – Pečica – Lemberg – 7.00 Sladka Gora – Mestinje – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.20 OŠ Šmarje – 7.30 Sladka Gora – Lemberg – Gabernik – 7.55 OŠ Mestinje – 8.05 OŠ Šmarje
 • 13.05 OŠ Šmarje – OŠ Mestinje – Sladka Gora – Gabernik – Podplat
 • 14.05 OŠ Šmarje – Mestinje – Sladka Gora – Gabernik – Podplat

BUS 4

 • 6.40 Mestinje – Kristan Vrh – Hajnsko – Vršna vas – 7.05 Zibika – Stranje – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.15 OŠ Šmarje – 7.25 Zibika – Vršna vas – Zibika – Hajnsko – 8.05 OŠ Šmarje
 • 13.05 OŠ Šmarje – Kristan Vrh – Hajnsko – Zibika – Vršna vas – Šmarje
 • 14.05 OŠ Šmarje – Stranje – Zibika – Kristan Vrh – Šmarje

TRETJI ODVOZ (ponedeljekčetrtek):

 • 14.40 OŠ Šmarje – Šentvid – Grobelno – Ponkvica – Sveti Štefan
 • 14.40 Šmarje – Stranje – Zibika – Hajnsko – Kristan Vrh – Mestinje – Sladka Gora –  Pečica – Gabernik

 

Dostopnost