(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

BUS 1

 • 6.50 Ponkvica – 7.00 Grobelno – 7.05 Šentvid – 7.15 OŠ Šmarje
 • 7.25 OŠ Šmarje pri Jelšah – 7.35 Ponkvica – 7.45 Grobelno – 7.50 Šentvid – 7.55 OŠ Šmarje  pri Jelšah
 • 8.00 Stranje – 8.05 Belo – 8.15 OŠ Šmarje pri Jelšah
 • 13.05 OŠ Šmarje pri Jelšah – 13.20 Grobelno – 13.20 Ponkvica
 • 14.05 OŠ Šmarje pri Jelšah– 14.15 OŠ Šentvid – 14.20 Grobelno – 14.25 Ponkvica

BUS 2

 • 6.50 Sveti Štefan – 7.00 Ločnec – 7.15 OŠ Šmarje pri Jelšah
 • 7.40 Sveti Štefan – 7.50 Ločnec – 8.05 OŠ Šmarje pri Jelšah
 • 13.05 OŠ Šmarje pri Jelšah– 13.20 Ločnec – 13.30 Sveti Štefan pri Jelšah
 • 14.05 OŠ Šmarje pri Jelšah – 14.20 Ločnec – 14.30 Sveti Štefan

BUS 3

 • 6.40 Podplat – 6.45 Gabernik – 6.50 Pečica – 6.53 Lemberg – 6.58 Sladka Gora – 7.05 Mestinje – 7.15 OŠ Šmarje pri Jelšah
 • 7.20 OŠ Šmarje pri Jelšah – 7.30 Sladka Gora – 7.35 Lemberg – 7.38 Gabernik – 7.53 OŠ Mestinje – 8.05 OŠ Šmarje pri Jelšah
 • 13.05 OŠ Šmarje pri Jelšah– 13.15 OŠ Mestinje – 13.25 Sladka Gora  – 13.28 Gabernik – 13.30 Podplat
 • 14.05 OŠ Šmarje pri Jelšah– 14.15 Mestinje – 14.25 Sladka Gora – 14.28 Gabernik – 14.30 Podplat

BUS 4

 • 6.35 Mestinje – 6.40 Kristan Vrh – 6.43 Hajnsko – 6.55 Vršna vas – 7.00 Zibika – 7.05 Stranje – 7.15 OŠ Šmarje pri Jelšah
 • 7.15 OŠ Šmarje pri Jelšah – 7.25 Spodnje Mestinje – 7.40 Vršna vas – 7.44 Zibika –  7.53 Hajnsko – 7.55 OŠ Kristan Vrh – 8.00 Mestinje – 8.15 OŠ Šmarje pri Jelšah
 • 13.05 OŠ Šmarje pri Jelšah – 13.15 Kristan Vrh – 13.18 Hajnsko – 13.25 Zibika – 13.35 Vršna vas  –  13.55 Šmarje
 • 14.05 OŠ Šmarje pri Jelšah – 14.11 Stranje – 14.18 Zibika – 14.25 Strtenica – 14.35 Kristan Vrh – 14.50 Šmarje

 

TRETJI ODVOZ (ponedeljekčetrtek)

 • 14.45 OŠ Šmarje pri Jelšah – 15.00 Šentvid – 15.05 Ponkvica – 15.15 Grobelno – 15.50 Sveti Štefan
 • 14.45 Šmarje pri Jelšah – 14.50 Stranje – 15.00 Zibika – 15.10 Hajnsko – 15.13 Kristan Vrh  – 15.20 Mestinje – 15.30 Sladka Gora –  15.35 Pečica – 15.40 Gabernik

 

Za učence, ki imajo do šole nevarno pot ob prometnih cestah, je organiziran prevoz z MINIBUSOM.

RELACIJA ČAS ODHODA ČAS PRIHODA
7.10 Gornja vas – 7.12 Bodrež – 7.15 Rakovec –7.20 Lipovec–7.25 Šentvid 7.10 7.25

7.30 Šentvid – 7.35 Halarjev breg – 7.37 Močle – 7.40 Vodenovo – 7.45 Halarjev  breg –

7.50 OŠ Šmarje

 

7.30

 

7.50

7.50 Šmarje – 7.55 Mestinje – 8.05 šola Kristan Vrh – 8.10 Plat  –Kačji Dol – Kristan Vrh

– 8.15 Šmarje

7.50 8.15
13.05 Šmarje–13.10 Stranje–13.15Šmarje 13.05 13.15
13.20 Šmarje – 13.20 Vodenovo −13.45 Šmarje 13.20 13.45
14.05 Kristan Vrh /šola/–14.10 Plat – Kristan Vrh /šola /– 14.15 Mestinje 14.05 14.15

14.30 Šentvid – 14.35 Grobelno –14.40 Rakovec – 14.45 Grobelno – Šentvid –

Zg. Bodrež− 15.00 Gornja vas

14.30 15.00

 

 

 

 

Dostopnost