(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

GOZD JE UČILNICA IN NAVDIH ZA ŽIVLJENJE

PROGRAM LEAF – ZNANJE O GOZDOVIH IZOBRAŽUJE IN OZAVEŠČA O GOZDOVIH IN NJIHOVI VLOGI V ŽIVLJENJU NA NAŠEM PLANETU. SPODBUJA POVEZOVANJE OTROK Z GOZDOM IN GOZDNO DEDIŠČINO TER IZOBRAŽEVANJE O VSEH VIDIKIH GOZDA, NAVDIHUJE IN OPOZARJA NA POMEN VAROVANJA GOZDOV IN NJIHOVEGA TRAJNOSTNEGA UPRAVLJANJA.

Učenci 1. razreda pogosto izvedejo ure spoznavanja okolja v bližnjem gozdu. V jesensko obarvanem gozdu so poiskali in nabrali različne drevesne liste in plodove.

   

V razredu so odpadlo listje razdelili v skupine po obliki. Ob pripravljenih plakatov so učenci ugotavljali h kateri drevesni vrsti spadajo nabrani listi in plodovi. Primerjali smo razlike in se o njih pogovarjali. 

   

Prvošolci z učiteljico Klavdijo in Davorino so ob dejavnostih prepoznavali najpogostejše drevesne vrste in njihove plodove ter semena v našem okolju (smreka, hrast, bukev, pravi kostanj, javor). 

Tudi prvošolci z učiteljicama Tjašo in Silvico so bili pravi mladi raziskovalci gozda. Prav tako so spoznavali drevesne vrste ter si izdelali herbarij in plakate, ki so jih lahko uporabljali kot učni pripomoček vso jesen. Več si oglejte v spodnji galeriji.

 

 

Dostopnost