(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Spoštovani!

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je posredovalo okrožnico glede splošnih usmeritev in preventivnega ravnanja v zvezi s pojavnostjo in preprečevanjem širjena koronavirusa.  Pristojno Ministrstvo za zdravje sporoča, da v Sloveniji ni razloga za preplah, kljub temu pa previdnost ni odveč. Vsakodnevne preventivne ukrepe, ki jih priporoča NIJZ (Nacionalni inštitut za javno zdravje), lahko najdete na njihovi spletni strani in povezavi ( https://www.nijz.si/sl/preprecevanje-okuzbe-z-virusom-sars-cov-2019).

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravja ves čas spremljajo dogajanje v zvezi z izbruhom novega koronavirusa. Njihova ključna  priporočila za zaščito zdravja prebivalcev, torej tudi naših učencev, so, da skrbimo za

OSEBNO HIGIENO: številne nalezljive bolezni se prenašajo kapljično in kontaktno (preko kužnih kapljic pri kihanju in kašljanju, ter preko tesnega stika med osebami in preko stika s površinami, ki so onesnažene z izločki dihal ali drugimi človeškimi izločki). Zato je za preprečevanje teh bolezni je zelo pomembna higiena rok in kašlja.

Danes je bil vzpostavljen tudi klicni center v pomoč prebivalcem pri iskanju informacij v zvezi s koronavirusom. Na brezplačni telefonski številki 080 1404 lahko prebivalci dobite informacije vsak dan med 8. in 20. uro. Klicateljem na vprašanja odgovarjajo študentje višjih letnikov Medicinske fakultete.

HIGIENA ROK

▸ Roke si je s tekočim milom in vodo vedno potrebno umiti ob prihodu v ŠOLO, po kašljanju, kihanju, brisanju nosu, pred jedjo, po jedi in po uporabi stranišča.

▸ Po končanem umivanju je potrebno roke dobro posušiti, najbolje s papirnatimi brisačami za enkratno uporabo.

HIGIENA KAŠLJA Otroke naučimo, da si, preden zakašljajo ali kihnejo, pokrijejo usta in nos s papirnatim robčkom, ki ga nato odvržejo v koš za smeti. ▸ Če nimajo robčka, naj kašljajo ali kihajo v zgornji del rokava. ▸ Po kašljanju, kihanju in brisanju nosu, naj si otroci vsakič umijejo roke. ▸ Enako velja za zaposlene.
HIGIENA PROSTOROV

▸ Večkrat dnevno zračite zaprte prostore, za

čiščenje delovnih površin uporabite vodo in običajna čistilna sredstva. ▸ Večkrat očistite površine, ki se jih otroci pogosto dotikajo (npr. kljuke, mize, vse dostopne površine sten in oken, straniščna školjka, pipe umivalnikov ipd.). ▸ Pri čiščenju uporabljajte zaščitne rokavice za enkratno uporabo. ▸ Med čiščenjem prostor zračite (odprta okna). ▸ Papirnate brisače in rokavice za enkratno uporabo odložite v vreče za komunalne odpadke.

Kaj lahko vsak od nas naredi, da preprečimo širjenje novega korona virusa?

Pri preprečevanju okužbe z virusom SARS-CoV-2 je tako kot pri drugih nalezljivih bolezni, ki povzročajo okužbe dihal, priporočljivo upoštevati naslednje vsakodnevne preventivne ukrepe:

  • Izogibamo se tesnim stikom z ljudmi, ki kažejo znake nalezljive bolezni.
  • Ne dotikamo se oči, nosu in ust.
  • V primeru, da zbolimo, ostanemo doma.
  • Upoštevamo pravila higiene kašlja.
  • Redno si umivamo roke z milom in vodo.
  • V primeru, da voda in milo nista dostopna, za razkuževanje rok uporabimo namensko razkužilo za roke. Vsebnost etanola v razkužilu za roke naj bo najmanj 60 %. Razkužilo za roke je namenjeno samo zunanji uporabi. Sredstva za čiščenje/razkuževanje površin niso namenjena čiščenju/razkuževanju kože.
  • Splošna uporaba zaščitnih mask ni potrebna.

V času povečanega pojavljanja okužb dihal se izogibamo zaprtih prostorov, v katerih se zadržuje veliko število ljudi. Poskrbimo za redno zračenje zaprtih prostorov.

Dostopnost