(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

ŠOLSKI SKLAD

V šolskem letu 2008/2009 smo na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. L. RS 12/91) ustanovili Šolski sklad Osnovne šole Šmarje pri Jelšah s ciljem pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugih virov. Vanj so vključeni trije predstavniki šole, trije predstavniki staršev ter predstavnik občine. Na seji Sveta zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah je bil dne 11. 6. 2015 potrjen popravljen poslovnik našega sklada. Ogledate si ga lahko na spodnji povezavi.

POSLOVNIK DELOVANJA 

Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev in donatorjev, in sicer na račun št. 01324-6030683145 pri UJP Žalec.

 

Predstavnice šole:
 Špela Jagodič Kunej
 Monika Javornik
 Marjeta Dečman Iglič
 
Predstavniki staršev:
 Natalija Kidrič
 Dolores Novakovič Vodlan
 Lidija Šturbej
 
Predstavnica občine:
 Anita Reich
 
Na zadnjem sestanku, ki smo ga imeli, 25.10. 2022, smo se sestali še v stari zasedbi. Pregledali
smo porabo sredstev in sestavili plan za to šolsko leto. Tudi letos bomo staršem poslali položnice
preko spleta. Znesek je ostal nespremenjen, starši pa lahko prispevajo sredstva po svojih
zmožnostih.
 
Okviren plan porabe sredstev za šolsko leto 2022/23 je naslednji:
 prijavnine na tekmovanja (1000 €)
 šole v naravi (2500 €)
 pomoč šibkejšim učencem (1000 €)
 učila in učni pripomočki za učence (1000 €)
 prevozi (1500 €)
 
Glede na trenutno situacijo je bilo težko predvideti, katere dejavnosti se bodo še realizirale, zato
je bil dogovor, da se sredstva za dejavnosti, ki se ne bodo izvedle preusmerijo na izvedene, nekaj
denarja pa se privarčuje.
 
Špela Jagodič Kunej, predsednica ŠSOŠ Šmarje pri Jelšah.

 

 

 

Dostopnost