(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

ŠOLSKI SKLAD

V šolskem letu 2008/2009 smo na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. L. RS 12/91) ustanovili Šolski sklad Osnovne šole Šmarje pri Jelšah s ciljem pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugih virov. Vanj so vključeni trije predstavniki šole, trije predstavniki staršev ter predstavnik občine. Na seji Sveta zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah je bil dne 11. 6. 2015 potrjen popravljen poslovnik našega sklada.

Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev in donatorjev, in sicer na račun št. 01324-6030683145 pri UJP Žalec.

 

Na zadnjem sestanku, 8. 10. 2020, smo se še zadnjič sestali člani sedanjega sestava.

Stanje šolskega sklada je na dan 31. 8. 2020 znašalo 6.069.83 €.

Soglasno  smo potrdili, da starši prejmejo v decembru položnice z enakim zneskom kot preteklo šolsko leto (20 €). Pripravili smo okviren plan porabe sredstev za šolsko leto 2020/21. Le-ta je naslednji:

 • Orffovi inštrumenti za podružnične šole: 800,00 €
 • obleke za folklorne skupine: 500,00 €
 • potopisno predavanje na športnem dnevu: 340,00 €
 • OPB (dekoracije, igrače, bazar): 800,00 €
 • korepetitorstvo zborov: 300,00 €
 • zimska šola v naravi: 1.200,00 €
 • priprava na tekmovanja in fotokopije: 500,00 €
 • prijavnina na tekmovanja: 1.000,00 €
 • letna šola v naravi: 300,00 €
 • tabori (angleški, športno-jezikovni): 1.000,00 €
 • Naše delo in Publikacija (spletna objava): 300,00 €
 • prevozi in pomoč učencem: 500,00 €
 • učila in učni pripomočki: 400,00 €

Glede na trenutno situacijo je težko predvideti, katere dejavnosti se bodo realizirale. Sredstva za dejavnosti, ki se ne bodo izvedle, bomo namenili za zimsko in letno šolo v naravi.

Naslednji sestanek bo predvidoma v januarju 2021, v novi članski zasedbi, ki je že bila potrjena s strani sveta zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah.

Predstavnice šole:

 • Špela Jagodič Kunej
 • Monika Javornik
 • Marjeta Dečman Iglič

Predstavniki staršev:

 • Alojz Gobec
 • Sonja Kramar
 • Mateja Šmit

Predstavnica občine:

 • Anita Reich

 

Že vnaprej se zahvaljujemo vsem, ki boste s svojim prispevki izboljšali delo in počutje na naši šoli. Vsak posameznik lahko naredi zelo malo, veliko lahko naredimo samo takrat, kadar stopimo skupaj.

 

 Špela Jagodič Kunej, predsednica ŠSOŠ Šmarje pri Jelšah

 

POSLOVNIK DELOVANJA  (klik)

Dostopnost