(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

FOŠ

FILMSKA OSNOVNA ŠOLA – FOŠ

Filmska osnovna šola je petletni projekt Art kino mreže Slovenije, ki je bil izbran na javnem razpisu Razvoj inovativnih učnih okolij in prožnih oblik učenja za dvig splošnih kompetenc na področju kulture, ki ga je razpisalo Ministrstvo za kulturo in je sofinanciran s strani Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada in Republike Slovenije.

Namen Filmske osnovne šole je zagotoviti redno in sistematično izobraževanje o filmu in filmski vzgoji, spodbujati dialog med izobraževalnim in kulturnim sektorjem ter mladimi in večati dostopnost do filmsko-vzgojnih vsebin po celotni Sloveniji. Skupaj s člani Art kino mreže Slovenije in različnimi kulturnimi ustanovami ter posamezniki bomo izvajali dve glavni aktivnosti, in sicer skupna strokovna izobraževanja, namenjena strokovnim delavcem v osnovnih šolah na področju filma ter filmske vzgoje, in vzpostavitev enotnega informacijskega spletišča, na katerem bodo zbrani podatki o različnih filmsko-vzgojnih programih, vsebine izobraževanj, strokovna gradiva in druge digitalne vsebine.

Osnovni namen projekta FOŠ je izobraziti strokovne delavce šol in jih spodbuditi, da bi znanje o filmu in filmski vzgoji prenesli na svoje učence oz. bi učenci učne vsebine spoznavali tudi skozi in s filmom. Tako smo se v prvem letu projekta, šol. letu 2017/18,  tri učiteljice udeležile vseh modulov, ki so bili organizirani, sicer pa bo projekt trajal še štiri leta. Prvi modul je bil namenjen, da smo skozi film Odstiranja pogleda spoznali pionirko na področju filmske vzgoje na Slovenskem go. Mirjano Borčić, v drugem modulu smo spoznavali, kako po ogledu filma peljati pogovor z učenci, tretji modul, z naslovom Kaj je kino?, pa je bil namenjen spoznavanju zgodovine in razvoja filma in kinematografije. Vsi moduli so se izvajali po kinematografih, ki so združeni v Art kino mreži Slovenije, tako da smo spoznali tudi čudovit in intimen svet majhnih kinov, saj so žal mnogi ob poplavi velikih kinematografskih centrov že zaprli svoja vrata.

Drug pomemben namen tega projekta pa je učencem predstaviti kvalitetne filme in jih spodbuditi k ogledu.

V šolskem letu 2018/19 oz. v drugem šolskem letu projekt FOŠ usmerja pogled v svet animiranega filma. Tako so učiteljem oz. strokovnim delavcem ponujene tri brezplačne delavnice: v prvi bodo spoznavali zgodovino slovenskega animiranega filma in značilnosti kakovostnega animiranega filma za otroke in mlade; v drugi se bodo spoznavali osnovni principi in različne tehnike stop animacije ter opreme in programov za ustvarjanje animiranih filmov; tretja delavnica bo namenjena ustvarjanju kratkih animiranih sekvenc pod vodstvom profesionalnih animatorjev. Še vedno pa se bodo v okviru projekta nudila strokovna srečanja ob izbranih filmih ter hospitacije ob šolskih projekcijah. Ta usposabljanja so namenjena strokovnim delavcem šole, znanje, ki ga bomo pridobili, pa bomo prenesli posredno in neposredno v delo z učenci.

V šolskem letu 2018/19 smo si zastavili naslednje cilje, in sicer si bomo strokovni delavci šole v okviru stalnega strokovnega izobraževanja v Kinu Šmarje, ki je tudi član Art kino mreže, ogledali film Družina slovenskega režiserja Roka Bička, kateremu bo sledil pogovor. Z učenci od 5. do 9. razreda bomo v okviru kulturnih dni izvedli ogled filma iz nabora filmov Šolskega kataloga s predpripravo in pogovorom po projekciji. V sodelovanju s Kinom Šmarje bomo učencem šole priporočali ogled kakovostnih filmov (izbor iz Šolskega kataloga), ki se bodo uvrstili tudi na redni program kina – šolski kino abonma. Učencem od 6. do 9. razreda bo ponujena interesna dejavnost z naslovom V svet filma, kjer se bodo otroci skozi različne dejavnosti (ogledi filmov, spoznavanje računalniških programov, delavnice …) srečali s svetom filma iz različnih zornih kotov. Tudi to leto pa bodo mladi nadobudni ustvarjalci lahko sodelovali v tekmovanju z naslovom Književnost na filmu, kjer bodo poljubno literarno predlogo prenesli v obliko kratkega filma. S temi dejavnostmi poskušamo zasledovati projektne cilje ter s tem učencem predstaviti in približati kvalitetne filme in jih skozi ta medij vzgajati in izobraževati.

 

 

 

Dostopnost