(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Spoštovani starši in učenci!

Izobraževanje na daljavo predstavlja kontinuiteto vzgojno-izobraževalnega procesa, ki je potekal od 1. septembra 2019 do 16. marca 2020, je zapisalo ministrstvo za izobraževanje v petkovi okrožnici šolam. V nadaljevanju je podalo smernice in priporočila za ocenjevanja znanja v času izvajanja izobraževanja na daljavo.

Ocenjuje se znanje, ki je bilo ustrezno obravnavano, utrjeno in z različnimi oblikami ter metodami tudi preverjeno. Pri tem pa učitelj dobro premisli, kako bo ocenil učenčevo razumevanje in obvladovanje učnih vsebin z vprašanji in nalogami, ki ne  bodo terjali le preproste reprodukcije oz.  priklica informacij iz spomina (torej ne samo minimalnih standardov znanja).

Pri ocenjevanju znanja  bodo učitelji sledili normativnim določilom Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja ter napredovanju učencev v osnovni šoli in Sklepa o ukrepih za nemoteno opravljanje vzgojno-izobraževalnega dela v osnovnih šolah v šolskem letu 2019/2020 ob upoštevanju priporočil o prilagoditvah.

Učitelj bo (je že) učence obvestil, katere učne vsebine in cilje (v skladu z učnim načrtom) bo upošteval pri ocenjevanju znanja, upoštevajoč različne dejavnike, ki vplivajo na sam potek pouka na daljavo in zmožnosti usvajanja učnih vsebin v tem izrednem času. Temu primerno se bodo učne vsebine in učni cilji pri izkazovanju učenčevega znanja prilagajali.

Pri ocenjevanju znanja bo učitelj uporabil načine, s katerimi ste se učenci seznanili že v okviru dejavnosti preverjanja. Učitelj bo tudi zagotovil,  da boste učenci seznanjeni z načini in kriteriji ocenjevanja znanja pri posameznem predmetu.

Učitelji  učencem že šesti teden pouka na daljavo  omogočamo čas in pogoje, da vzpostavite rutino komuniciranja, ustrezno količino dnevnih zadolžitev ter najpomembnejše –  ustrezne in sprotne povratne informacije o vašem napredku in dosežkih.

Zato še enkrat pozivamo vse učence, da vzpostavijo stik  s svojimi učitelji in vestno opravljajo svoje šolske obveznosti.

Nacionalno preverjanje znanja učencev v 6. in 9. razredu se v šolskem letu 2019/2020 ne izvede.

Uspešen teden želimo in pazite nase.

Kolektiv OŠ Šmarje pri Jelšah

Dostopnost