(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

PO POTI LOKALNE KULTURNE DEDIŠČINE

Učenci 7. A, 7. B, 7. C in 7. D razreda so med 21. do 24. oktobrom preživeli vsak eno dopoldne v srednjeveškem trgu Lemberg. Mnogi so sploh prvič pobliže spoznali ta, v srednjem  veku in še kasneje, tako opevan trg, ki se je ponašal s številnimi privilegiji. Lemberžani so bili pri cesarju dobro zapisani, saj so prejeli kar nekaj cesarskih listin, ki so jim omogočale sejme, neplačevanje davkov … Imeli so sodnika, župana, roko pravice, pranger, mestno hišo, cerkvi, gradove … Skratka, bili so bogati, dobro preskrbljeni, obrt je cvetela, trgovina prav tako. Živeli so lepo, tako se je pojavila zavist pri drugih ljudeh …

Tržane so učenci spoznavali s prebiranjem  Šaljivih zgodb o Lemberžanih, v katerih so iskali humorne prvine, vse to pa doživeli neposredno na kulturnem dnevu. V dveh delavnicah so spoznali pomen viteštva nekoč, poslanstvo vitezov, predvsem pa pomen vitezov najemnikov za Celjske grofe, nato pa sami s svojimi ročnimi spretnostmi – s prepogibanjem papirja  naredili pisemsko ovojnico, s peresom zapisali sporočilo svoji družini, pismo zapečatili z lemberškim grbom in ga poslali domov.  Spoznali so, da pisanje s peresom in črnilom ni tako enostavno, potrebna sta bila  čas in natančnost.

Po muzeju v Rotovžu pa nas je popeljala domačinka  ga. Slavica Lorenčak, ki živi in dela za promocijo preteklosti svojega kraja, zato se otrok še posebej razveseli, ker ve, da bodo oni tisti, ki bodo čez leta s pripovedovanjem zgodb o Lembergu poskrbeli, da lokalna kulturna dediščina ne bo šla v pozabo. Za konec pa smo se vsi skupaj povzpeli še na vrh do cerkve sv. Pankracija, kjer naj bi Lemberžani vlekli bika na »turn«. Tako vsaj zgodba pripoveduje. Ogled notranjosti kljub neredu in razpadanju  še vedno osupne s svojo bogato vsebino, freskami, kipi, klopmi, oltarji, prižnico …

Skratka, cilj smo dosegli: generacija sedmošolcev (103 učenci) je spoznala pomemben del lokalne kulturne dediščine v naši občini. Kraj smo zapustili z zavedanjem, da je potrebno najprej spoznati in ceniti lokalno, šele potem bomo lahko razmišljali  in delovali globalno.

Valentina Kidrič, koordinatorica KD

Dostopnost