(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

PRIPRAVA TOPLIH OBROKOV ZA UČENCE IN DIJAKE V ČASU IZOBRAŽEVANJA NA DALJAVO

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport v času pouka na daljavo  od  9. 11. 2020 omogoča za vse učence in dijake s stalnim prebivališčem v občini Šmarje pri Jelšah organizirano zagotavljanje toplega obroka.

Do brezplačnega toplega obroka so upravičeni učenci in dijaki, katerih povprečni mesečni dohodek na družinskega člana ne presega 382,82 EUR (do 3. dohodkovnega razreda na podlagi odločbe o otroškem dodatku oziroma do 2. dohodkovnega razreda na podlagi odločbe o štipendiji).

Brezplačni topli obrok pripada tudi učencem in dijakom, ki so nameščeni v rejniški družini.

Učenci in dijaki se na topli obrok prijavijo preko šole, ki jo obiskujejo.

Upravičeni učenci, ki obiskujejo OŠ Šmarje pri Jelšah s podružnicami,  se na obrok prijavijo na elektronski naslov  obrok.daljava@os-smarje.si    najkasneje do nedelje, 8. 11. 2020, do 10. ure dopoldan.

Do obroka upravičeni srednješolci se na obrok prijavijo v srednji šoli, ki jo obiskujejo.

S prijavo učenci in dijaki privolijo, da občine in šole podatke uporabijo za organizacijo priprave in prevzema toplega obroka.

Učenci in dijaki bodo lahko svoje obroke hrane prevzemali:

  1. na centralni šoli Šmarje pri Jelšah, ki bo hrano pripravljala, ali
  2. na podružničnih šolah

Vse nadaljnje informacije v zvezi s prijavo in prevzemanjem hrane bodo objavljene kasneje.

 

 

 

Dostopnost