(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Lepe in sončne jesenske dni smo izkoristili za obiska gozda. Osnovna šola Šmarje pri Jelšah v okviru Ekošole sodeluje v mednarodnem projektu Znanje o gozdovih- LEAF (Learning About Forests). Projekt izobražuje in ozavešča o gozdovih in o njihovi vlogi na našem planetu. V sklopu projekta spodbujamo povezovanje učencev  z gozdom in gozdno dediščino ter izobražujemo o vseh vidikih gozda (okoljskem, socialnem, ekonomskem …). Skozi projekt opozarjamo na pomen varovanja gozdov in njihovega trajnostnega upravljanja. Preko različnih dejavnosti poskušamo doseči večjo stopnjo okoljske zrelosti učencev.

Sedmošolci so v tednu pred počitnicami v okviru naravoslovnega dne raziskovali gozd in gozdne živali. Pri izvedbi naravoslovnega dne je sodeloval gozdar Dušan Debenak, ki je učencem predstavil zanimivosti poklica gozdarja ter jih popeljal skozi gozd z zanimivimi dejavnostmi. Spoznali so tudi zakonske ureditve v naši državi v povezavi z gozdom. Pri terenskem delu so primerjali listopadni in iglasti gozd z vidika neživih dejanikov v ekosistemu gozd. Merili so osvetljenost, pH tal, temperaturo tal na različnih globinah ter opazovali podrast v obeh tipi gozda.

 

V času naravoslovnega dne je učence knjižničarka Monika Javornik popeljala s pravljico o mitih in legendah v gozdu v domišljiski svet. Učenci so se najprej z meditacijo sprostili in prisluhnili pravljici, nato pa svoje znanje preverili s pomočjo spletnega kviza.

Poleg neživih (abiotskih) dejanikov je pomemben del v ekosistemu gozd življenjska združba (biocenoza). Učenci so raziskovali živali gozdnih tal. Opazovali so pomembne razkrojevalce in potrošnike, ki živijo v gozdnih tleh, in omogočajo, da snovi krožijo v gozdu. Spoznavali so deževnika, enakonožne rake mokrice, pajke, strige, dvojnonoge, kobilice, pajke, suhe južine ter žuželke.

Učenci so skozi raznolike dejavnosti spoznavali gozd z ekonomskega, socialnega, kulturnega in nenazadnje ekosistemskega vidika in ga tako doživeli v vsej svoji polnosti.

Utrinki naravoslovnega dne:

 

Dostopnost