(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

eTwinning

Na OŠ Šmarje pri Jelšah iščemo za učence zanimive in inovativne pristope, kako jim približati učenje tujih jezikov. V šolskem letu smo se pridružili skupnosti evropskih šol eTwinning. Za začetek smo se pridružili krajšemu projektu z naslovom POSTCARD FRIENDS – European Day of Languages 2017 in tako obeležili jezikovno raznolikost v Evropi.

V šolskem letu 2017/2018 smo se pri interesni dejavnosti vključili v celoletna projekta. Ker eTwinning ponuja povezovanje, sodelovanje, razvijanje projektov, spoznavanje novih računalniških orodij, izmenjavo izkušenj, je sodelovanje možno na vseh področjih delovanja šole. Sedemletniki so sodelovali v projektu z naslovom Talking Second Graders. Otrokom je tako dana možnost, da uporabljajo angleški jezik in da vzpodbudimo zavedanje pomembnosti znanja tujih jezikov.

Video, fotografije in druge nastale izdelke smo nato objavili v spletnem portalu, da so si jih lahko ogledali ostali učenci iz drugih držav. V tem projektu so sodelovale šole iz Grčije, Turčije, Poljske, Španije, Slovenije, Italije, Srbije in Finske.

S četrtošolci smo sodelovali pri projektu European Towns In Code. Učenci so spoznavali svoj kraj iz različnih vidikov, geografskega, zgodovinskega, kulturnega, kulinaričnega, okoljevarstvenga ipd. Nato pa to vedenje prenesli učencem v druge države. Nastali so predstavitveni »padleti« tako učencev kot države in kraja, iz katerega prihajamo. Sodelovali smo pri izdelavi kviza, sestavljali smo križanke, umestili Šmarje pri Jelšah na svetovni zemljevid, izdelali smo praznične voščilnice ter si jih pošiljali, izdelovali logotip ter sodelovali pri natečaju za naj logo, izvedli videokonferenco, raziskovali in poizvedovali o festivalih v domačem kraju ter sooblikovali e-magazin. Odgovora na vprašanje, zakaj bi obiskali Šmarje pri Jelšah, smo se lotili na način, da smo najprej partnerske šole navdušili nad lepotami Slovenije in jih nato privabili v manjši kraj, ki se šele uveljavlja kot turistična destinacija. Nastale so PPT predstavitve. Pogovarjali smo se o ekološki problematiki in kaj lahko mi storimo za boljši jutri. Posneli smo tudi video, kako lahko rešimo planet. Učenci so se pri projektu učili računalniškega bontona, spoznavali osnovna računalniška orodja in pasti spleta. Z vrstniki iz drugih držav so si dopisovali ter širili angleški besedni zaklad. Pri tem projektu so sodelovale šole iz Italije, Slovenije, Španije, Turčije, Grčije, Francije, Poljske, Združenega kraljestva, Albanije in Nemčije. Pri vseh aktivnostih v okviru eTwinninga smo s ponosom predstavljali našo šolo in kraj Šmarje pri Jelšah. O projektu smo objavljali na šolski spletni strani, v lokalnih časopisih (Šmarske novice, Rogaške novice). Predstavili smo ga tudi na Svetu staršev in v Našem delu (nabor celoletnih dosežkov OŠ Šmarje pri Jelšah).

Učenci, starši, sodelavci, lokalna skupnost so spoznavali način projektnega dela pri eTwinningu. Učenci so dobili drugi pogled na to, kako lahko širimo svoje znanje, o domačem kraju, in kako neka spoznanja prenašamo na druge, v tem primeru sodelujoče države.

Za sodelovanje pri projektu  European Towns In Code, pri katerem so sodelovali lanski četrtošolci, smo dobili nacionalni znak kakovosti. Znak kakovosti eTwinning prejmejo učitelji, ki so zasnovali izjemne projekte eTwinning. Znak kakovosti pomeni, da je projekt dosegel določene nacionalne in evropske standarde.

Prav tako je dobil projekt Evropski znak kakovosti za izjemno delo pri projektu eTwinning “European Towns In Code”. To pomeni, da je bilo naše delo in delo učencev ter šole priznano na najvišji evropski ravni. Certifikat je objavljen na spletni strani sole.

V tem šolskem letu nadaljujemo z aktivnostmi v sklopu eTwinninga. Na podružnični šoli Šentvid pri Grobelnem smo letos v okviru projekta eTwinning obeležili evropski dan jezikov. V slovenskem in angleškem jeziku smo napisali 25 pisem, ki smo jih nato poslali v različne evropske države. Prav tako smo se mi razveselili vsakega pisma, ki je prepotovalo precejšnjo razdaljo. Jeziki so se nam zatikali ob prebiranju grških, čeških, turških, danskih, francoskih, španskih, poljskih, romunskih, portugalskih in drugih besed. Iz prispelih razglednic smo naredili razstavo.

 

Na matični šoli sodelujejo pri aktivnostih eTwinning pod mentorstvom učiteljice Tine Ipavec.

 

Mentorica: mag. Vesna Drofenik Jerič

Dostopnost