(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

LOGOPEDIJA

Naša šola ima zaposleno svojo logopedinjo, Aljošo Vodeb, ki je na voljo vsem učencem potrebnim njene pomoči. Poiščete jo lahko tudi v Zdravstvenem domu v Šmarju pri Jelšah, kjer vodi tudi sistematiko otrok.

Logoped ima vsa potrebna znanja in spretnosti za delo z osebami z motnjami sluha, govora in jezika v vseh življenjskih obdobjih.

Naša logopedinja ima torej:

–          znanje in spretnosti za preventivo ter specialno pedagoško diagnostiko in obravnavo oseb z govorno jezikovnimi motnjami v različnih življenjskih obdobjih,

–          znanja in spretnosti za načrtovanje, organiziranje, izvajanje, evalvacijo  in vodenje različnega, preventivnega, vzgojno-kompenzacijskega, rehabilitacijskega in socialno-integrativnega dela s posamezniki ali skupinami v različnih starostnih obdobjih,

–          osnovne komunikacijske spretnosti za delo z ljudmi v različnih starostnih obdobjih, njihovimi starši ter ožjimi sorodniki,

–          znanja za klinično in skupinsko delo z različno govorno jezikovno ter slušno patologijo oseb v različnih starostnih obdobjih,

–          znanja o uporabi, namestitvi in vzdrževanju različnih tehničnih, elektroakustičnih skupinskih ali individualnih pripomočkov povezanih z rehabilitacijo sluha in govora.

Dostopnost