(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

ŠOLSKI SKLAD

V šolskem letu 2008/2009 smo na podlagi 135. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. L. RS 12/91) ustanovili Šolski sklad Osnovne šole Šmarje pri Jelšah s ciljem pridobivanja sredstev iz prispevkov staršev, občanov, donacij in drugih virov. Vanj so vključeni trije predstavniki šole, trije predstavniki staršev ter predstavnik občine. Na seji Sveta zavoda OŠ Šmarje pri Jelšah je bil dne 11. 6. 2015 potrjen popravljen poslovnik našega sklada. Ogledate si ga lahko na spodnji povezavi.

POSLOVNIK DELOVANJA 

Sklad se polni s prostovoljnimi prispevki staršev in donatorjev, in sicer na račun št. 01324-6030683145 pri UJP Žalec.

 

Predstavnice šole:

 • Špela Jagodič Kunej
 • Monika Javornik
 • Marjeta Dečman Iglič

 

Predstavniki staršev:

 • Alojz Gobec
 • Sonja Kramar
 • Mateja Šmid

 

Predstavnica občine:

 • Anita Reich

 

Na zadnjem sestanku, ki smo ga imeli, 11. 11. 2021, preko spleta, smo pregledali plan in porabo sredstev. Veliko stvari, zaradi nastale epidemije ni bilo realiziranih, zato smo kar nekaj sredstev privarčevali. Tudi letos smo staršem poslali položnice preko spleta. Znesek je ostal nespremenjen, starši pa lahko prispevajo sredstva po svojih zmožnostih.

 

Okviren plan porabe sredstev za šolsko leto 2021/22 je naslednji:

 • nabava športnih rekvizitov (300,00 €)
 • šole v naravi (2.500,00 €)
 • priprava na tekmovanja in fotokopije (1000,00 €)
 • prijavnina na tekmovanja (1.000,00 €)
 • igrače in material za OPB (1000 €)
 • pomoč šibkejšim učencem (1000 €)
 • učila in učni pripomočki za učence: 1000,00 €

 

Glede na trenutno situacijo je bilo težko predvideti, katere dejavnosti se bodo še realizirale, zato je bil dogovor, da se sredstva za dejavnosti, ki se ne bodo izvedle preusmerijo na izvedene, nekaj denarja pa se privarčuje.

 

Špela Jagodič Kunej, predsednica ŠSOŠ Šmarje pri Jelšah.

 

Dostopnost