(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

V četrtek, 21. 11. 2019,  so si sedmošolci v okviru projekta FOŠ v Kinu Šmarje ogledali belgijsko-švedski film Fant z oblaki, ki govori o spoznavanju lastnih korenin ter svojega bistva, v njem pa lahko občudujemo čudovito laponsko pokrajino. Tudi letos smo za sedmošolce izbrali ta film, saj s svojo vsebino pokriva veliko učnih ciljev, in sicer na predmetnem področju naravoslovja, zemljepisa, glasbe, slovenščine. Tudi na ogled filma so se učenci pripravljali medpredmetno. Pri posameznem predmetu so se pogovarjali o drugih vidikih oz. temah filma, ki so predvsem odnosi v sestavljeni družini, prijateljstvo ter reševanje konfliktov, razlike med življenjskimi okolji – kulturni šok, sprejemanje drugačnosti, odraščanje oz. oblikovanje mlade osebnosti skozi življenjske preizkušnje idr.

Po ogledu so učenci najprej začeli pogovor v skupinah, vsaka skupina je dobila svojo nalogo, in sicer so se morali pogovoriti oz. izraziti svoje mnenje o določenem vidiku filma. Tako so razmišljali o tem, ali je naslov filma primeren, katere zvoke so slišali, kakšne barve so prevladovale v filmu, kakšni so bili odnosi v družini … Nato so svoje ugotovitve delili s sošolci, ki so jih obogatili še s svojimi idejami.

Evalvacija dogodka je pokazala, da je bil film učencem zelo všeč, da jim aktivni ogled omogoča, da učne cilje bolje osmislijo, da so v skupinskem delu uživali in si še želijo takšnega načina pridobivanja in utrjevanja znanja.

Dostopnost