(03)-8171-500 OŠ Šmarje pri Jelšah, Vegova ulica 26, 3240 Šmarje pri Jelšah info@os-smarje.si
Select Page

Za šolske knjižnice veljajo enaka priporočila kot za splošne knjižnice.

NIJZ (priporočila za knjižnice), 3. 6. 2020

Priporočila za učence, učitelje in druge obiskovalce šolske knjižnice:

 • Pri vhodu v knjižnico in ob izhodu si razkužijo roke.
 • Vzdržujejo medosebno razdaljo najmanj 1,5 oziroma 2 metra.
 • Obvezno nosijo zaščitno masko (starejši od 12 let).
 • Največje število uporabnikov v knjižnici je 6.
 • V knjižnici poteka samo izposoja.
 • Učenci se ne zadržujejo v knjižnici, čitalnica je zanje zaprta.
 • Računalniki niso v uporabi.
 • Čim manj se dotikajo različnih površin, predmetov, knjig, predvsem tistih, ki si jih ne nameravajo izposoditi.
 • Knjigo, ki jo prelistajo, odložijo v škatlo za »pregledano gradivo«.

Učenci od 1. do 5. razreda

Predlagamo naslednji urnik prihoda v knjižnico:

 • ponedeljek: 1. razred (po 17. 9. v spremstvu učiteljic)
 • torek: 2. razred
 • sreda: 3. razred
 • četrtek: 4. razred
 • petek: 5. razred

Zanje izposoja poteka med poukom in v času podaljšanega bivanja.

Učenci od 6. do 9. razreda

Zanje je knjižnica odprta ves čas.

V knjižnico odidejo z dovoljenjem učitelja, in sicer največ dva učenca iz enega razreda hkrati.

Razpoložljivost gradiva doma predhodno preverijo v COBISS+ (iskalnik na šolski spletni strani).

Spodbujamo, da gradivo naročijo na e-naslov: knjiznica@os-smarje.si in ga pridejo v istem tednu iskat.

Predstavili jim bomo tudi možnost rezervacije gradiva.